<$BlogRSDUrl$>

segunda-feira, janeiro 17, 2005

Novos amigos
 

Um grupo de "netescritores" da Noruega enviou esta mensagem...

[imagem in power.forest.net ]

Hei!
På Lunby skole har vi besøk av 5 forskjellige lærere fra Portugal,Estonia, Italia, Irland og Tyrkia.
Om skolen våres: På skolen vår er det ca. 80 elever.
I klassen vår, 7.Klassen vår er det 10 elever.
Vi er 12 år, noen av oss blir snart 13 år.
Vi er 2 jenter og 8gutter.
I klassen har vi fag som: Kristendom, Matte, Engelsk, Samfunnsfag, Natur & Miljø, Norsk, Gym,Elevbedrift, Kunst & Håndverk, Musikk, Data.
Skolen begynner kl. 9.00.
På mandag slutter vi 12.55, på tirsdag sluttervi 13.40, på onsdag, torsdag og fredag slutter vi 14.40.
På onsdager har vi elevbedrift de 3 siste timene: Da lager vi sukkertøy, som vi selger for 25 kr.
Noen ganger har vi kantine.
Som vi lager f.eks: Pizza, Kaker, pølser oglignende, det selger vi til de andre elevene på skolen pengene går til en skole tur som vi skal kose oss og ha det gøy.
Ute på skolen på sommeren så Spiller vi fotball, håndball, basketball, stikkball, dødball, husker, sklir, leke i skogen.
På vinteren gjør står på skøyter, går på ski, spiller is hockey, står påsnowboard, aker på matter.

Para que nos seja possível compreender o que nos dizem, enviaram também esta tradução :

Hello!
In Lunby Skole we have a visit of teachers from Portugal, Estonia, Italy, Ireland and Turkey.
About our school: In our school we are about 80 pupils.
In our class we are 10 pupils.
We are 12 years old, some will be soon 13 years old.
We are 2 girls and 8 boys.
In our class we have 11 subjects like: Christianity, maths, English, social studies, nature and environment, Norwegian, PE, cooking lesson, art and handy craft, music, information lessons.
The school starts at 9.00.
On Monday we finish at 12.55, and on Tuesday we finish at 13.40, Wednesday, Thursday and Friday we finish at 14.40.
On Wednesday we have 3 lessons pupil project: we make sweets and food to sell to other pupils in the school, the price of the sweet is 25 Kr.
Sometimes we also have canteen.
We are making pizza, cakes, sausages, etc for selling and then the money goes to a school trip, there we shall have fun.
Outside the school in the summertime we play football, handball,basketball, punchbowl, play in the wood.
In wintertime we go skiing, go skating , playing hockey, snowboarding, sledging.
(Um grupo de alunos de 7. ano da Lunby Skole)


*******************************************************************

This page is powered by Blogger. Isn't yours?